Amerikalı psikologlar her iki cinsiyetin de aşka bakış açısını inceledi. Yaşları 20-40 arasında değişen 2000 kadın ve erkekten oluşan grupta yapılan incelemeler sonucu iki cinsiyet arasındaki farklılık dikkat çekti.

Kadınlara aşk denildiğinde ilgi, nezaket, anlayış, saygı, sadakat vb. duygular akla geliyor.

Erkeklere aşk denildiğinde ise güven, hayranlık, uyum, cesaret ve kabullenme gibi duyguları çağrıştırdığı belirtiliyor.

 Psikologlar tarafların aşktan ne anladığının aralarında çatışma yaratan ciddi bir konu olduğuna dikkat çekiyor.

Bir ailede en sık çatışma yaratan konular çocuğun yetiştirilme tarzı, sadakat, cinsel yakınlık ve eleştiriye açık olmak olarak biliniyor. Karşısındakinin görüşlerine önem vermemek boşanma nedeni bile olabiliyor.